Ledsagare, kontaktfamilj eller kontaktperson - anmälan

LÄS MER

Ledsagare
Ledsagarservice kan underlätta för barn och ungdomar med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet. Servicen erbjuds dem som tillhör LSS personkrets, för att t.ex. delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara promenera. Ledsagarservicen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder.

 

Kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar du och din familj emot ett barn eller ett syskonpar i ert hem vissa dagar varje månad, oftast regelbundet och helger.

 

Kontaktperson
Både familjer och ensamstående med barn samt ungdomar som saknar vuxenkontakt kan få en kontaktperson. Barn/ungdomar som är i behov av bra vuxna förebilder och en meningsfull fritid kan även få kontaktperson för att kunna få ordning på sitt liv, eller för att bryta isolering och ensamhet.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Socialtjänsten
Svartuddsvägen 1
941 85 Piteå

Personuppgiftsansvarig

Socialtjänsten
dso@pitea.se