Kompostering av matavfall - Anmälan om

LÄS MER

För att få kompostera matavfall behöver du ha en isolerad och skadedjurssäker kompostbehållare. Dessutom krävs att du sköter komposten på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Du ska ha tillräckligt utrymme på fastigheten för att kunna ta hand om det färdigkomposterade materialet på ett miljöriktigt sätt.

  • Anmälan är personlig och knuten till fastigheten. Om förhållandena ändras ska du meddela kommunen.
  • Anmälan kan återkallas med omedelbar verkan om förhållandena ändras och/eller förutsättningarna inte uppfylls.
  • För anmälan om kompostering vid enbostadshus tar miljö- och tillsynsnämnden ute en avgift på 1099kr.
  • För anmälan om kompostering vid flerfamiljshus, restauranger, livsmedelsbutiker med flera tar miljö- tillsynsnämnden ut en timavgift för handläggningen

Mer information på pitea.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation