Sekretessavtal - praktikant och student

LÄS MER

Alla praktikanter och elever inom arbetsplatsförlagd utbildning i Piteå kommun ska skicka in detta avtal om sekretess och tystnadsplikt. Syftet med avtalet är att alla som hanterar information om brukare, elever, kunder och övriga medborgare på ett korrekt sätt som värnar den personliga integriteten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation / Inloggning

Fråga om inloggning

Har du inte e-legitimation kan du välja att inte logga in. Då får du ange personuppgifter manuellt.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa