Bygglov och anmälan - Ansökan om

LÄS MER

Här kan du ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov samt förhandsbesked och bygganmälan.

Frågor om e-tjänsten

Bygglovsverksamheten
bygglov@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se