Bygglov - Ansökan/ Anmälan

LÄS MER

Här kan du ansöka om bygg-, mark- eller rivningslov samt förhandsbesked och bygganmälan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten