Oljeavskiljare - Anmälan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid installation av oljeavskiljare ska du göra en anmälan till kommunens avdelning Miljö- och hälsoskydd. Vid nyinstallation eller ombyggnation ska oljeavskiljaren uppfylla svensk standard SS-EN 858-2 och dimensioneras utifrån denna. Tänk på att förutom anmälan till miljö- och hälsoskydd så kan det behövas bygg- eller marklov samt anmälan till Pireva AB för eventuell anslutning till deras nät.

Vi tar ut en avgift för handläggningen av anmälan om oljeavskiljare.

Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa