Enskild väg - ansökan om årligt underhållsbidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Du som är väghållare för en enskild väg inom Piteå kommun kan ansöka om kommunalt bidrag till drift och underhåll av vägar som är öppen för allmän trafik året runt.
Bidraget är inte avsett för ny- eller ombyggnad av enskild väg eller skogsbilväg.
 
Ansökningsperioden är öppen från den 1 januari till den 31 mars varje år. Beviljat bidrag betalas ut senast 30 april.
Bidraget kan sökas antingen som enskild fastighetsägare eller samfällighetsförening, vägförening, vägsamfällighet, gemensamhetsanläggning som tillsammans ansvarar för och sköter vägen.
 
För att få kommunalt bidrag:
  • Ska vägen främja fast boende om minst en eller flera permanentbostäder där aktuell väg nyttjas året runt.
  • Ska vägen vara öppen för boende längs vägen samt för allmän trafik som gynnar det rörliga friluftslivet.
  • Ska vägen vara minst 100 meter och maximalt 1 000 meter lång och anslutas till allmän väg eller annan bidragsberättigade enskild väg.
  • Ska aktuell vägsträcka ligga inom Piteå kommun.
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa