Vägvisning - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vägvisning är till för trafikantens behov av information.

Bra och lättförståelig vägvisning i form av vägmärken längs vägen gör det lättare för trafikanter att hitta rätt. Om vägvisning önskas sättas upp vid en kommunal gata gör du en ansökan till kommunen via denna e-tjänst.

Ur trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt är det viktigt att:

  • Vägvisningen sätts upp på rätt sätt och följer vägmärkesförordningen.
  • Vägmärkena inte bli för många, de ska vara lättbegripliga och ha så begränsad information som möjligt.
  • Den som kör måste ha tid att läsa, förstå vägmärkena och välja väg utan att det påverkar förmågan att hantera trafiksituationen.

Övrigt

  • Vägvisning görs främst till allmänna inrättningar, geografiska områden och större målpunkter som flygplats och hamn.
  • Vägvisning till tillfälliga arrangemang får sättas upp i samråd med kommunen. Tillfälliga arrangemang kan till exempel vara tävlingar, tillfälliga utställningsområden eller mässor.
  • Vägvisning kräver alltid tillstånd av väghållaren.

Läs mer här.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa