Blomlådor på kommunala vägar och gator- Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Piteå kommun erbjuder möjligheten att placera ut blomlådor på kommunala gator för att förbättra trafiksäkerheten och sänka hastigheten för motorfordon. För att få ställa ut blomlådor på din gata eller i anslutning till din gård måste du söka om tillstånd. En handläggare bedömer lämpligheten vid varje enskild ansökan. Blomlådor får inte försvåra framkomligheten för kollektivtrafik, räddningstjänst, drift- och underhållsfordon. Ansökningsperioden är öppen 1 mars till 31 maj. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa