Ersättning till barn/elever i Gymnasiet för skadade glasögon

LÄS MER

Barn/elever i barnomsorg och skola har rätt att få ersättning för skadade glasögon om skadan uppkommer genom olyckshändelse under vistelsetid eller lektionstid. Inträffar skadan vid färd till och från skolan utgår ingen ersättning.

Bild med texten Läs mer här, och länk till pitea.se för mer information.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Ekonomikontoret
941 85 Piteå

Personuppgiftsansvarig

Kommunledningsförvaltningen
dso@pitea.se