Felanmälan fastigheter

LÄS MER

Här anmäler du fel i kommunens fastigheter, trasig utrustning i sport- och simhallar samt saker som bör åtgärdas vid kommunen fritidsanläggningar utomhus. 

Anmäl akuta fel

Akuta fel som kan orsaka skada på person eller egendom alternativt ger stor störning för verksamheten. Anmäls per telefon 0911-69 60 00 vardagar kl. 7-16  eller 0911-69 65 00 kvällar och helger.