Enskilt avlopp - Skicka in utförandeintyg

LÄS MER

Arbetet med att anlägga avloppet ska dokumenteras enligt den kontrollplan som du fått med ditt tillståndsbeslut.
Du fyller i kontrollplanen och tar bilder på de moment som är viktiga för anläggningens funktion, tex. djupet till schaktbotten för en infiltrationsbädd.

Syftet med detta är att kontrollera att tillståndet med dess villkor har följts. Den som har ansvarat för anläggandet skickar in kontrollplanen, bilderna och intygar att utförandet har skett enligt kontrollplanen. Det görs via en e-tjänst för utförandeintyg som du når via den här sidan.

Det som händer sen är att miljö- och hälsoskyddsavdelningen granskar det du skickat in. Om allt ser bra ut får du en bekräftelse på det.

Därefter ska du anmäla till Pireva att det finns en slambrunn som de ska tömma. Om tillståndet inte har följts kan miljö- och tillsynsnämnden behöva starta ett tillsynsärende.
PIREVA's e-tjänst.