Fastställande av kontrollprogram för dricksvattenanläggning - Ansöka om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt Dricksvattensföreskrifterna ska producenter av dricksvatten utföra regelbundna kontroller av kvalité med mera.

Via denna e-tjänst skickar du in uppgifter som sedan Miljö och hälsoskydd granskar och har som grund för fastställande av kontrollprogram.

Läs mer här 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa