Orosanmälan

LÄS MER
OBS! Om du tror att personen befinner sig i akut fara, ring 112.
  • Vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
  • Även privatpersoner som får kännedom om eller misstänker att ett barn eller en vuxen far illa bör anmäla detta till socialnämnden.
  • Som privatperson har du möjlighet att vara anonym när du gör en orosanmälan. Om du väljer att uppge ditt namn kan socialtjänsten inte garantera din anonymitet.  Även om du väljer att vara anonym så kommer all text i anmälan att läsas upp för den berörda.
  • Efter att en anmälan inkommit gör socialtjänsten en bedömning om hur man ska gå vidare med uppgifterna i anmälan.
  • Som privatperson har du inte möjlighet att få information om denna bedömning eller få återkoppling på hur socialtjänsten hanterar anmälan.
  • Om din oro kvarstår efter att du har anmält bör du göra en ny anmälan. All personal inom socialtjänsten arbetar under sekretess och inga uppgifter lämnas ut till obehöriga.
 
 
Mottagningen barn och familj
Telefon: 0911-69 75 75
 
Telefontider:
Måndag 10-12
Tisdag 13-15
Onsdag-fredag 10-12
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa