Hygienlokal/anläggning - Anmälan

LÄS MER

Hygienisk verksamhet
Bedriver du någon form av hygienisk verksamhet där det finns en risk för blodsmitta eller annan smitta ska du göra anmälan till kommunens Miljö- och hälsoskydd


Bassängbad
Om du tänker öppna en anläggning där någon form av bassängbad ingår kan du behöva anmäla det till kommunen. 


Skola, förskola eller fritidshem
Planerar du att starta en ny skola, förskola eller ett fritidshem måste du göra en anmälan till kommunens Miljö- och hälsoskydd innan du startar verksamheten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation