Miljöfarlig verksamhet - Anmälan

LÄS MER

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd innan du startar verksamheten.