Ansökan om resebidrag gymnasieelever folkbokförda i Piteå kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen är skyldig att ansvara för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan.
Ansvaret gäller elever som är studiehjälpsberättigade och som har en färdväg på minst 6 km.
(Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, SFS 1991: 1110, ändrad 1993:801; 1999:1403).
Det gäller t o m vårterminen eleven fyller 20 år. 

För att eleven ska vara berättigad till fritt färdbevis gäller följande:

  • Inte vara äldre än 20 år
  • Studera på heltid
  • Reseavståndet mellan bostad och skola är minst 6 km

Med bostad menas den adress där eleven är folkbokförd. Elev som uppfyller ovanstående regler kan tilldelas ett busskort.
Busskortets giltighet varierar mellan kommunerna. Avgift för en utökad giltighet kan förekomma.
Ytterligare information om detta lämnas av varje studieort.

Läs mer här

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Person som skickar in ansökan måste vara över 18 år

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa