Resebidrag för gymnasieelever folkbokförda i Piteå kommun - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Kommunen är skyldig att ansvara för heltidsstuderande, studiehjälpsberättigade elevers dagliga resor (minst 6 km) mellan bostaden och skolan.
Ansvaret sträcker sig t.o.m vårterminen eleven fyller 20 år. 

Busskortets giltighet varierar mellan kommunerna. Avgift för en utökad giltighet kan förekomma. Ytterligare information om detta lämnas av varje studieort.

Läs mer

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa