Klagomål

LÄS MER

Klagomål som rör olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Det kan handla om till exempel nedskräpning, skadedjur, livsmedel, störande buller eller inomhusfrågor som fukt, mögel, dålig ventilation i lägenheter eller liknande. Kontakta först den som orsakar störningen. Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla dina klagomål till miljö- och hälsoskydd.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskydd
miljo@pitea.se
0911-69 60 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och tillsynsnämnden
dso@pitea.se