Klagomål - olägenhet för hälsa och miljön

LÄS MER

Klagomål som rör olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Det kan handla om till exempel nedskräpning, skadedjur, livsmedel, störande buller eller inomhusfrågor som fukt, mögel, dålig ventilation i lägenheter eller liknande. Kontakta först den som orsakar störningen. Får du ingen hjälp trots att du tagit kontakt med den ansvarige kan du anmäla dina klagomål till miljö- och hälsoskydd.