Inlämning av textbidrag till tidskriften Forskning och utveckling i förskola och skola (Fufos)

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Piteå Utbildningsvetenskapliga råd inrättade tidskriften Forskning och utveckling i förskola och skola 2019-10-16.
Tidskriften fyller en viktig funktion som gemensamt forum för såväl aktörer i förskola och skola som vid universitet
som intresserar sig för att utveckla och sprida kunskaper om praktiskt arbete med samverkande forskning och utveckling i förskola och skola.

I denna e-tjänst skickar du in ditt textbidrag till tidskriften.

För att lämna in ditt textbidrag behöver du:
1. Läst och följt instruktionerna på webben
2. Meddelat eventuella medförfattare om att textbidraget kommer skickas in. I samband med inlämning kommer den författare som skickar in bidraget att få intyga att eventuella medförfattare är informerade om och att de godkänner inlämnande av manuskript. 
3. Förberett två dokument: 1) ett försättsblad där titel på bidraget, författare, befattning, arbetsplats och kontaktuppgifter anges och 2) ett dokument med en anonymiserad version av bidraget.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa