LSS och SoL - Ansökan

LÄS MER

Du som behöver stöd för att klara dig i vardagen kan ansöka om hjälp via LSS-handläggare i kommunen. Vilket stöd du kan få beror på hur omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar du har.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Socialtjänsten
Svartuddsvägen 1
941 85 Piteå 
Tel: 0911- 69 62 80

Personuppgiftsansvarig

Socialtjänsten
dso@pitea.se