LSS och SoL - Ansökan

LÄS MER

Du som behöver stöd för att klara dig i vardagen kan ansöka om hjälp via LSS-handläggare i kommunen. Vilket stöd du kan få beror på hur omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar du har.