Samtycke till köp eller försäljning fastighet mm - Ansökan om

LÄS MER

För den enskildes räkning får en förordnad förmyndare, god man eller förvaltare endast med överförmyndarens samtycke köpa eller sälja fastighet, bostadsrätt eller tomträtt m.m.

Här till höger hämtar du den blankett som ska fyllas i och skickas in.