Årsbidrag till kulturförening - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Årsbidrag kan beviljas till ideell kulturförening som arrangerar  minst åtta 8 offentliga kulturarrangemang/år riktade till barn/ungdom eller vuxna med en fast verksamhetsdel om 40 000 kronor/år.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa