Företagsrapportering för köldmediarapporter samt skrotningsintyg

LÄS MER

Här kan du digitalt lämna in din årsrapport för köldmedia för rapporteringsskyldiga köldmedieanläggningar.
Observera att rapporten ska vara inlämnad senast den 31 mars kalenderåret efter genomförda kontroller. Om den 31 mars infaller på en helgdag är det första helgfria vardag som är sista datum för inlämning.

Rapporteringsgränsen gäller för anläggningar som sammanlagt har köldmedia med 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer installerat.

Genom att använda e-tjänsten bidrar du till att rapporten registreras på rätt fastighet och att grundläggande uppgifter finns med. Utöver köldmedierapporten kan du även skicka in skrotintyg via e-tjänsten.
Du behöver logga in med ditt BankID för att lämna köldmedierapport.

Bild med texten Läs mer här och länk till pitea.se för mer information.

För ytterligare information om kölmedieanläggningar eller rapportering, se förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser.
 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation