Sponsring från PiteBo - Ansökan om eller redovisning av

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bild på PiteBos logotype

 

Ansök om sponsring från PiteBo

Sponsring inom PiteBo ska vara ett samarbete på affärsmässiga grunder till ömsesidig nytta för två eller fler parter. Sponsringsinsatserna ska ses som en del i verksamhetens uppdrag och följa intentionerna i ägardirektivet.
Läs vidare på vår hemsida om vår sponsorpolicy .

Beslut om sponsring
Beslut om sponsring tas fyra gånger per år:

  • Januari – ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 december.
  • Maj – ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 april.
  • September – ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 augusti.
  • November – ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 oktober. 

Slutredovisning
Efter avtalstidens utgång ska den sponsrade i en slutredovisning i ord och bild redovisa hur villkoren i följande punkter har uppfyllts:

  • Redovisa hur villkoren för verksamhetens / evenemangets / aktivitetens / föreningens / organisationens arbete för att säkerställa en bra miljö utifrån kultur och attityder har uppfyllts.
  • Redovisa hur er motprestation har uppfyllts.
  • Redovisa hur sponsringen användes och vilken nytta den gjorde. På vilket sätt skapade sponsringen nytta/mervärde för PiteBos hyresgäster.
  • Redovisa vilka/en målgrupp man nådde och hur stor den blev.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa