Förlustgaranti offentligt kulturarrangemang

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förlustgaranti till enstaka offentliga kulturarrangemang kan beviljas med max 15 000 kr/arr

  • till registrerade föreningar i Piteå kommun.
  • för genomförande av offentligt, inträdesbelagt kulturarrangemang av icke kommersiell karaktär.

Ansökan om förlustgaranti ska göras via denna e-tjänst, senast 4 veckor före arrangemangets genomförande, dock senast 15 november bidragsåret.
Redovisning av utfallet ska göras före utbetalning av bidrag/förlustgaranti.
OBS! Beviljad förlustgaranti betalas endast ut det år arrangemanget genomförs.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa