Radonmätning

LÄS MER

Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som vi kan förebygga genom att se till att radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är så låg som möjligt.

Referensnivån för radon i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till är enligt strålskyddsförordningen 200 becquerel per kubikmeter luft inomhus. För att veta vilka radonhalter som finns i en bostad eller lokal behöver man mäta.

I denna e-tjänst kan du ta del av de radonmätningar i bostäder som har kommit in till Piteå kommun. Observera att registret för radonmätningar i villor inte är heltäckande. Radonmätning för villor kan vara gjorda utan att resultatet har skickat in.

Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskydd
miljohalsa@pitea.se
0911-69 60 00