Torghandelsplats - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Piteå kommun finns torghandelsplatser på Rådhustorget, Öjatorget och Porsnästorget.
För dessa platser finns lokala torgföreskrifter som innebär att du söker tillstånd via denna e-tjänst hos kommunen, Samhällsbyggnad.

Här hittar du avgifter för upplåtelse av offentlig plats.
Här hittar du zonindelning av offentliga platser. 

Tillstånd som du söker hos polisen.
Ideella föreningar kan få upplåtelse för försäljning i hela centrum; yta, tid och aktivitet tas i beaktning.
För försäljning från större fordon kan Västra Kajen upplåtas för försäljning.
Här söker du tillstånd hos polisen.

Yta ej tillåten för torghandel.
På det i Piteå mer centralt belägna Byxtorget är inte torghandel tillåten, utan där tillåts endast möten och uppvisningar.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa