Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - Anmälan om

LÄS MER

Information till dig som ska anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter som bedrivs i Piteå kommun ska anmälas till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Det är den som bedriver verksamheten som är skyldig att anmäla och försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Genomförs större förändringar i verksamheten, t.ex. ägarbyten, ska avdelningen för miljö- och hälsoskydd informeras.

Egenkontroll
I din anmälan måste du skicka med ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla de rutiner som du behöver i din verksamhet för att se till att du och din personal följer de lagkrav som finns för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Bild med lšnk till mer information

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten