Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter - Anmälan om

LÄS MER

Information till dig som ska anmäla försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.
Försäljning av tobaksfria nikotinprodukter som bedrivs i Piteå kommun ska anmälas till avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Det är den som bedriver verksamheten som är skyldig att anmäla och försäljning får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts.

Genomförs större förändringar i verksamheten, t.ex. ägarbyten, ska avdelningen för miljö- och hälsoskydd informeras.

Egenkontroll
I din anmälan måste du skicka med ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska innehålla de rutiner som du behöver i din verksamhet för att se till att du och din personal följer de lagkrav som finns för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Bild med lšnk till mer information