Redovisning av information till allmänheten enligt Sevesolagstiftningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lämna information om verksamhet som berörs av Sevesolagstiftningen för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Denna information kommer offentliggöras på kommunens webbsida som information till allmänheten.

Piteå kommuns webbsida för information om farlig verksamhet.

MSB's information om SEVESO-direktivet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa