Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

LÄS MER

Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Miljö- och tillsynsnämnden i Piteå kommun behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell. 

Om verksamheten är certifierad enligt en standard för livsmedelssäkerhet är det bra om du har ditt certifikat tillgängligt så att du kan ladda upp det.

E-tjänsten består av dessa delar: aktör, anläggningsinformation, riskomklassningsuppgifter, ev. preliminär riskklassning samt övrig information.

Läs mer här

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskydd
miljohalsa@pitea.se
0911-69 60 00