Skolskjuts för grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola läsåret 2023-2024 - Ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass, grundskola, gymnasiesär samt elevresa för gymnasiet för läsåret 2023-2024.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa