Husbehovstäkt - Anmälan om

LÄS MER

Husbehovstäkter kan antingen vara tillstånds- eller anmälningspliktiga. Det som avgör om en täkt är tillstånds- eller anmälningspliktig är vilket material som avses brytas och i vilken mängd.

Husbehovstäkter kan också innebära en väsentlig ändring av naturmiljön och då ska samråd ske med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

För ytterligare information om husbehovstäkter se Vägledning om husbehovstäkter (naturvardsverket.se) på Naturvårdsverkets hemsida.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten