Oljeavskiljare - Anmälan om

LÄS MER

Vid installation av oljeavskiljare ska du göra anmälan till kommunens Miljö- och hälsoskydd.

Vid nyinstallation eller ombyggnation ska oljeavskiljaren uppfylla svensk standard SS-EN 858 och dimensioneras utifrån denna. Beroende på verksamhet ställs krav på oljeavskiljare av klass 1 eller klass 2.