Fairtrade City Piteå Stipendie - ansök eller nominera till

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Stipendiet Fairtrade City syftar till att stödja och uppmuntra insatser av personer, företag, föreningar, organisationer och andra i Piteå kommun som leder till att Fairtrade City Piteå blir starkare.  

Sökande eller nominerad ska ha utfört, eller utför, insatser till nytta för rättvis handel och Fairtrade.
Stipendiet Fairtrade City delas ut av styrgruppen för Fairtrade City Piteå, som lyder under Kommunstyrelsen.

Ansökningar kan lämnas under hela året. I början av varje år behandlas ansökningar från föregående år.


 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-Legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa