Beställning av skollunch vid distansundervisning i grundskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som förälder till grundskoleelev beställa skollunch för avhämtning för de dagar då distansundervisning bedrivs och skolan är stängd.

Beställ skollunchen före fastställd sluttid, du har fått information via skolan om när beställningen måste vara inskickad.

Om eleven tidigare beviljats specialkost finns självklart möjlighet till specialkost även när skollunch beställs här.

  • Skollunchen hämtas på elevens skola. Information om var och när får du via skolan.
  • Tänk på att hålla avstånd och undvika trängsel vid hämtning av skollunchen.
  • När skollunchen hämtas är den förpackad och kyld eller fryst.
  • Kom ihåg att hantera den så att den inte förfars.
  • Förvara i kyl eller frys om du inte äter inom kort. Läs på förpackningarnas etiketter.
  • Om det är specialkost/behovskost ska kontroll göras att beställningen stämmer.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa