Registrering av dricksvatten - anmälan om

LÄS MER

Den offentliga kontrollen av dricksvattenkvaliteten utförs av livsmedelsinspektörerna på Samhällsbyggnad genom provtagningar och regelbunden tillsyn av vattenverken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten