Registrering av dricksvatten - anmälan om

LÄS MER

Den offentliga kontrollen av dricksvattenkvaliteten utförs av livsmedelsinspektörerna på Samhällsbyggnad genom provtagningar och regelbunden tillsyn av vattenverken.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.
 

Postadress
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå

Frågor om e-tjänsten

Samhällsbyggnad
samhallsbyggnad@pitea.se
0911-69 60 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och tillsynsnämnden
dso@pitea.se