Livsmedelsanläggning - Registrering av

LÄS MER

Innan du startar, ändrar eller tar över en livsmedelsverksamhet som har beredning, behandling eller bearbetning av livsmedel måste den registreras av kommunen eller godkännas av Livsmedelsverket enligt livsmedelslagen. Du är även skyldig att anmäla till kommunens Miljö- och hälsoskydd vid ändring eller upphörande av verksamheten.