Sommaröppen förskola, fritidshem - Anmälan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan är öppen under perioden 15 april till 9 maj 2021

Villkor för sommaröppen förskola och sommaröppet fritidshem.

  • Om ett barn har två vårdnadshavare, oavsett om de är sammanboende eller inte, krävs att båda arbetar eller studerar under den aktuella perioden.
  • Båda vårdnadshavare måste signera ärendet.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Signering

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa