Klagomål gällande Vuxenutbildningen - Anmälan om

LÄS MER

Om det är något som du är missnöjd med eller som inte motsvarade dina förväntningar i samband med en kurs, en utbildning eller i en vägledningssituation, är det viktigt att vi på Vuxenutbildningen får veta om det.

Ta i första hand upp frågan med den i personalen det berör. Kan ni inte komma överens eller reda ut problemet, vänd dig till rektor eller chefen för vuxenutbildningen. Om du anser att problemet inte har åtgärdats, kan du lämna ett skriftligt klagomål genom att fylla i formuläret Anmälan om klagomål.

Tänk på att ett skriftligt klagomål diarieförs och blir en allmän handling. Det kan innebära att de som efterfrågar handlingen har rätt att läsa den och/ eller få en kopia.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten