Klagomål gällande Vuxenutbildningen - Anmälan om

LÄS MER

Om det är något som du är missnöjd med eller som inte motsvarade dina förväntningar i samband med en kurs, en utbildning eller i en vägledningssituation, är det viktigt att vi på Vuxenutbildningen får veta om det.

Ta i första hand upp frågan med den i personalen det berör. Kan ni inte komma överens eller reda ut problemet, vänd dig till rektor eller chefen för vuxenutbildningen. Du kan även lämna in ett skriftligt klagomål med blanketten Anmälan om klagomål på Vuxenutbildningen eller genom att fylla i nedanstående formulär

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se