Riksfärdtjänst - ansökan

LÄS MER

Om du vill resa till en annan kommun kan du söka riksfärdtjänst.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Socialtjänsten
Svartuddsvägen 1
941 85 Piteå

Personuppgiftsansvarig

Socialtjänsten
dso@pitea.se