Lokal för uthyrning - Anmäl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäl lokal för möten, högtidsdagar, läger och andra sammankomster inom Piteå Kommun.

Kultur- och fritidsförvaltningen har en sammanställning över vilka, främst föreningslokaler, som finns att hyra i Piteå Kommun.
Lokaler som allmänheten, föreningar och andra intressenter ska kunna hyra för sammanträden, medlem- och årsmöten, högtidsdagar, läger, fester, brödbak m.m.
Vår ambition är att denna folder ska uppdateras varje år i januari och om ni har en sådan lokal och är intresserad av att finnas med i vår folder vill vi att ni anmäler det via denna e-tjänst.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa