Lägeskontroll - beställning av

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lägeskontroll är en inmätning för att kontrollera att byggnationen är placerad enligt bygglovet.
Vid nybyggnad eller en omfattande tillbyggnad föreskrivs alltid lägeskontroll i kontrollplanen.
Lägeskontroll kan göras antingen av kommunens MBK-verksamhet eller av behörig person.

Det utgår en kostnad enligt Piteå kommuns plan- och bygglovstaxa baserad på vilken typ av lägeskontroll som ska utföras.

Läs mer här

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa