Lägeskontroll - beställning av

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lägeskontroll är en inmätning för att kontrollera att byggnationen är placerad rätt i förhållande till vad som angetts i bygglovet, både i plan och höjd.

Lägeskontrollen kan göras på färdigställd byggnad men kan med fördel göras när formen till grunden är färdig men innan gjutning av plattan påbörjas.

Om en lägeskontroll utförs i tid finns möjligheter att rätta till eventuella fel.

Läs mer här

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa