Planbesked - Ansökan

LÄS MER

En detaljplan anger vad marken får användas till, hur stor del av ett markområde som får bebyggas, hur höga husen får vara samt hur nära gator och vägar de får ligga. Kommunen rekommenderar dig att ta reda på vad detaljplanen tillåter innan du köper hus eller tomt

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se