Gränsutvisning - beställning av

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Är du osäker på var gränsen går till din fastighet kan du beställa en gränsutvisning.
Vid gränsutvisning kommer vi ut och markerar befintlig gränsmed träläkt i de fall det är möjligt.

OBS! För att återutsätta nya gränsrör eller ändra en gräns krävs en lantmäteriförrättning. 

Kostnad debiteras per timme enligt kommunens taxa. 
Även om gränsutvisningen inte går att utföra i fält kommer ni att faktureras för upparbetad tid.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa