Gränsutvisning - beställning av

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

MBK-verksamheten kan hjälpa till att utreda fastighetsgränsernas läge. Vid en gränsutvisning utgår vår utredning från förrättningsakter och de fysiska markeringarna. Här kan vi hjälpa till att hitta igen befintliga markeringar och om dessa saknas markera med stakkäpp vart gränsen bör gå.

Det är dock inte alltid möjligt att utreda exakt hur fastighetsgränserna går, det kan bero på flera olika anledningar och skiljer från fall till fall. Kostnad debiteras per timme enligt kommunens gällande taxa. Även om det inte är möjligt att fastställa hur fastighetsgränsen bör gå kommer ni att faktureras för upparbetad tid. Saknas markeringar helt för er fastighet och ni behöver nya rättsligt gällande markeringar är det istället lantmäteriet ni ska vända er till. Där kan ansökan göras för särskilt gränsutmärkning och fastighetsbestämning.

De digitala kartorna som visar fastighetsinformationen behöver inte visa fastighetsgränsers korrekta läge. Det är de fysiska markeringarna och tillhörande förrättningsakt som rent juridiskt avgränsar fastigheten och de digitala kartorna är endast menade som översiktskartor i dagsläget.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa