Nyttoparkeringstillstånd/dispens från parkeringsförbud - Ansökan

LÄS MER

Du som i ditt arbete kör en servicebil och behöver parkera tillfälligt nära din arbetsplats kan ansöka om tillstånd för nyttoparkering. Det gäller även dig som transporterar gods i samband med service av olika slag.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten