Kommunalt bidrag till årligt vägunderhåll för enskild väg utan statsbidrag - Ansökan

LÄS MER

Du som är väghållare för en enskild väg inom Piteå kommun kan ansöka om kommunalt bidrag till drift och underhåll av vägar som är öppen för allmän trafik året runt. Ansökningsperioden är från januari till mars varje år. Beviljat bidrag betalas ut senast 30 april.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten