Byapeng - Ansökan

LÄS MER

Syftet med byapengen är att stödja landsbygdsutvecklingen i Piteå kommun genom att bidra till arbetet i lokala utvecklingsgrupper och föreningar. Endast en utvecklingsgrupp/förening per by kan söka byapeng.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se