Nybyggnadskarta - beställning av

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I samband med att du söker bygglov får du information om du behöver en nybyggnadskarta. Upprättande och utlämnande av en nybyggnadskarta är myndighetsutövning och utförs av Piteå kommuns MBK-verksamhet, den kan inte upprättas av konsult.

Kartan ska spegla verkliga förhållanden och visar fastigheten tillsammans med planbestämmelser, marknivåer och eventuellt anslutningspunkt till vatten och avlopp. Piteå kommun har två typer av nybyggnadskartor med olika innehåll och noggrannhet.  Det utgår en kostnad enligt Piteå kommuns plan- och bygglovstaxa baserad på vilken typ av nybyggnadskarta som bedöms nödvändig.

Prisinformation:

  • Nybyggnadskarta från 9 240 kronor.
  • Förenklad nybyggnadskarta 5 480 kronor.

För fastigheter med annat än bostadsändamål och som är större än 2000kvm kan kostnaden vara högre.

Hämta dina företagsuppgifter
I e-tjänsten kan du antingen fylla i företagsuppgifter om ditt företag manuellt eller välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa