Husutstakning - beställning av

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Husutsättning/husutstakning

Det är viktigt att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet anger. Du informeras om du behöver en husutstakning i samband med att du söker bygglov.

Utstakning genomförs normalt innan schaktning påbörjas. För att utstakning ska utföras på rätt sätt behövs att behörig person genomför husutstakning.  Det utgår en kostnad enligt Piteå kommuns plan- och bygglovstaxa baserad på vilken typ av utstakning som ska utföras.

Om utstakning utförs av annan än MBK-personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Startbesked
  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa