Utstakning - beställning av

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utstakning

Det är viktigt att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller startbeskedet anger. Du informeras om du behöver en utstakning i samband med att du söker bygglov.

Grovutstakning genomförs normalt innan markarbetet påbörjas, då markeras byggnadens placering på marken med stakkäppar. I samband med grovutstakningen sätts även en arbetsfix ut med bestämd höjd.

En finutstakning genomförs oftast inför gjutning av grunden, då markeras fasadlinjerna på profiler med hög noggrannhet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa