Uppgift till lägenhetsregister-flerbostadshus inklusive specialbostäder - Anmälan

LÄS MER

Kommunen ansvarar för att hålla det nationella lägenhetsregistret aktuellt. Enligt lag ska fastighetsägare lämna lägenhetsinformation till kommunen som registrerar uppgifterna. Varje lägenhet som har ingång från ett gemensamt trapphus ska ha ett lägenhetsnummer.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten