Serveringstillstånd - Ansökan

LÄS MER

Om du har tänkt sälja eller servera alkohol till allmänheten eller slutna sällskap kan du behöva tillstånd från kommunens Miljö- och hälsoskydd. Här kan du ansöka om serveringstillstånd, anmäla serveringslokaler och serveringsansvariga samt förändringar i din verksamhet.

 

De personuppgifter som du lämnar i denna blankett behandlas enligt dataskyddsförordningen. Vill du ha information om, eller rättelse av uppgifter som rör dig, kan du skriftligen kontakta dso@pitea.se. Mer information om dataskyddsförordningen hittar du här.

Kontaktuppgifter
Piteå kommun
Samhällsbyggnad
Box 37
941 21 Piteå
Tel: 0911-69 60 00
E-post: samhallsbyggnad@pitea.se

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
dso@pitea.se